Drodzy Czytelnicy strony „Kościół, Polska, Tradycja”

Czy zauważyliście, że:

  • zapomina się o wartości nadrzędnej, jaką jest Bóg,
  • nastąpiła laicyzacja społeczeństwa i kultury,
  • zatracono wartości BÓG, HONOR i OJCZYZNA,
  • patriotyzm stał się pojęciem abstrakcyjnym,
  • rozbito jedność narodu,
  • owładnął nami duch materializmu i hedonizmu,
  • zniknęły nasze piękne cech narodowe, które prezentowali św. Jadwiga królowa i św. Kazimierz Jagiellończyk.

 To wszystko jest palącym problemem naszych czasów!

Jak to zmienić?

Inicjatwa ŹRÓDŁO POLSKI JAGIELLOŃSKIEJ, wzywa do poszukiwania osobistej świętości tak aby uczynić Polskę ziemią świętych i odrodzić ducha narodu.  Czynimy to poprzez spotkania o charakterze religijno-patriotycznym. Szczególnie bliskie nam są słowa bł. Jana Pawła II, który prosił Boga o wylanie darów Ducha Św. i przemianę oblicza polskiej ziemi.

(patrz więcej)

Celem FUNDACJI JAŁMUŻNA I OFIARA jest propagowanie i wspieranie stylu życia w duchu patriotycznym i religijnym, według wartości chrześcijańskich i tradycji Kościoła Rzymsko-Katolickiego, a w szczególności:

(patrz więcej)

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

List w Sprawie KRM

Dowiedziawszy się o istnieniu Fundacji „Jałmużna i Ofiara”, która realizuje piękne duchowe i materialne cele, propaguje Dzieła Maryjne i służy Bogu i Kościołowi Świętemu pragnę wyrazić wdzięczność za jej służbę oraz wesprzeć jej działalność, jak tylko potrafię ofiarą i jałmużną ze swego życia.

Od dość dłuższego czasu interesuję się Kapłańskim Ruchem Maryjnym, który prężnie rozwija się na całym świecie, za który składam, Bogu codzienny dar z mojego życia, modlitw, cierpień oraz prac, wierząc i ufając, że jego rozwój także rozkwitnie w naszej Ojczyźnie, w kraju, z którego wyszedł wielki sługa Maryi błogosławiony Jan Paweł II.

Pragnę dalej żywo wspierać ofiarą swego życia rozwój tego Maryjnego dzieła, jak również samych Kapłanów, oraz propagować jak tylko to możliwe to wielkie Dzieło Maryi, dane Kościołowi na całym świecie.

Proszę o przyjęcie tego skromnego daru na ręce Rady tejże Fundacji, który jak śmiem ufać kiedyś zaowocuje.

dusza ofiarna

Opublikowano Listy | Komentowanie nie jest możliwe